Optometrie is een wetenschap waarbij met behulp van metingen afwijkingen aan de ogen geconstateerd kunnen worden. De optometristen van Merkx Optometrie onderzoeken graag de gezondheid van je ogen.

Wat is een optometrist

De optometrist is een wettelijk erkende zorgverlener in de oogzorg. Hij onderzoekt de gezondheid van je ogen om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te sporen. Hij mag daarvoor diagnostische farmaca gebruiken om de ogen uitgebreid te testen. Daarnaast geeft de optometrist adviezen over brillenglazen, speciale glazen (bv. met prisma’s), contactlenzen en hulpmiddelen voor slechtziendheid.

De optometrist is makkelijk toegankelijk. Je kunt er zonder verwijsbrief naartoe. Onze optometristen zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Optometrisch onderzoek

Met behulp van hoogwaardige apparatuur voert onze optometrist een optometrisch onderzoek uit, waarbij zowel de buiten- als binnenkant van het oog bekeken wordt. Oogziektes zoals staar, glaucoom, maculadegeneratie of afwijkingen als gevolg van diabetes kunnen hierdoor vroegtijdig opgespoord worden. Bij problemen kunnen snel stappen worden ondernomen om erger te voorkomen.

Samenwerking met oogartsen en huisartsen

De optometrist werkt volgens een vaststaand protocol. Daardoor is een directe samenwerking mogelijk met een oogarts, huisarts en orthoptist. Het beroep van optometrist is sinds november 2000 in Nederland wettelijk erkend. En beschermd onder artikel 34 van de wet BIG. In vergelijking met een opticien is de optometrist hoger en breder opgeleid. Zodoende neemt de optometrist steeds meer taken van de huisarts en de oogarts over in de eerste lijn van de gezondheidszorg aangaande de oogzorg.